fredag 6 januari 2012

Tungan...

The tongue is like a sharp knife... Kills without drawing blood.
Buddha

Tungan är som en vass kniv. Dödar utan att spilla blod.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar