fredag 6 januari 2012

Om tro och tillit

He does not believe that does not live according to his belief.
Sigmund Freud

Han/Hon tror inte (har ingen tro) om han/hon inte lever som han/hon tror. 


 Belief is truth held in the mind; Faith is a fire in the heart.

Tro är sanning som man håller i minnet; Tillit/Tilltro är en eld i hjärtat.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar