tisdag 6 mars 2012

HAT OCH KÄRLEK

En gammal indian beskrev en gång sin inre kamp på följande sätt: "Inuti mig har jag två vargar. Den ena är ond och elak och den andra vargen är god. Den elaka vargen bråkar hela tiden med den goda vargen."
När han fick frågan om vilken varg som vinner, tänkte han en stund och svarade: Den som jag föder mest".

A Native American elder once described his own inner struggles in this manner: “inside of me there are two wolves. One of the wolves is evil and mean. The other wolf is good. The mean wolf fights the good wolf all the time.

” When asked which wolf wins, he reflected for a moment and replied, “The one I feed the most.”