onsdag 11 januari 2012

Tro inte på något

Believe nothing, no matter where you read it or who has said it, not even if I have said it,  unless it agrees with your own reason and your own common sense.
Buddha

Tro inte på något, oavsett var du läst det eller vem som sagt det, inte ens om jag har sagt det, förutsatt att det inte stämmer överens med ditt eget sätt att resonera och ditt sunda förnuft.

Hmmm... Jag vet inte om jag riktigt förstår... För visst kan det vara bra att låta sig ruskas om ibland - av en ny tanke, ett nytt sätt att tänka o s v... Om jag bara skall hålla mig till det jag tycker är intressant här och nu, kommer jag ju att stagnera... Eller?


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar