söndag 8 januari 2012

Om vrede

Holding on to anger is like grasping a hot coal with the intent of throwing it at someone else; you are the one who gets burned.
Buddha

Att hålla fast vid vrede/ilska är som att ta tag i het kol med avsikt att kasta det på någon annan; du är den som bränner sig.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar