fredag 6 januari 2012

Om förståelse

Everything that irritates us about others can lead us an understanding of ourselves.
Carl Jung

Allt som andras egenskaper irriterar oss med kan leda till en förståelse om oss själva.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar