fredag 6 januari 2012

Om att äta och dricka med måtta

Worthless people live only to eat and drink; people of worth eat and drink only to live.
Socrates

Värdelösa människor lever endast för att äta och dricka; människor med ett värde äter och dricker bara för att leva.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar