tisdag 17 januari 2012

Om tankar

We are what our thoughts have made us; so take care about what you think.
Swami Vivekanada

Vi är vad våra tankar gjort oss till; så välj dina tankar med omsorg.


To increase the size of your results, increase the size of your thoughts. 
För att öka förbättra dina resultat måste du öka tankeverksamheten.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar