fredag 6 januari 2012

Om styrka

You never know how strong you are until being strong is the only choice you have.

Du vet aldrig hur stark du är förrän att vara stark är det enda val du har.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar