fredag 6 januari 2012

Om att erövra

It is better to conquer yourself than to win a thousand battles. Then the victory is yours. It cannot be taken from you, not by angels or by deamons, heaven or hell.
Buddha

Det är bättre att erövra sig själv än att vinna tusen strider. Då är segern din. Den kan inte tas från dig, inte av änglar eller demoner, himmel eller helvete.

 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar