fredag 6 januari 2012

Om tankar

Your time is limited, so don't waste it living someone else's life. Don't be trapped by dogma - which is living with the results of other people's thinking. Don't let the noise of other's opinions drown out your own inner voice. And most importantly, have courage to follow your heart and intuition. They somehow already know what you truly want to become. Everything else is secondary.
Steve Jobs

Din tid är begränsad, så slösa inte bort den genom att leva någon annans liv. Var inte en fånge till dogman - d v s leva med resultatet av andra människors tänkande. Låt inte oväsendet från andra åsikter dränka din inre röst. Och det viktigaste av allt, ha mod att följa ditt hjärta och din intuition. På något sätt vet de redan vad du innerst inne vill bli. Allt annat kommer i andra hand.

 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar