onsdag 11 januari 2012

Jag vet inget...

I am the wisest man alive, for I know one thing, and that is that I know nothing. 
Socrates

Jag är den visaste mannen som lever, för jag vet en sak, och det är att jag inte vet någonting.

 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar