tisdag 31 januari 2012

OM ORO

Sometimes you have to stop worrying, wondering and doubting.
Have faith that things will work out, maybe not how you planned, but just how it's meant to be.Ibland måste man sluta tvivla, undra och oroa sig. Ha tilltro till att saker och ting kommer att ordna sig, kanske inte som du planerade, men på det sätt som de är ämnade att vara.