fredag 6 januari 2012

Om att växa

Be not afraid of growing slowly, be afraid only of standing still.
Chinse proverb

Var inte rädd för att växa/utvecklas långsamt, var endast rädd för att stå still.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar