tisdag 10 januari 2012

Den väg du väljer...

Understand that the right to choose your own path is a sacred privilege.
Oprah Winfrey

Förstå att rätten att välja sin egen väg är ett heligt privilegium.

You walk down the path and grow - reaching a sky filled with endless possibility.
Du går längs stigen och växer - sträckandes mot himlen fylld med oändliga möjligheter. 


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar