fredag 6 januari 2012

Om förändring

When we least expect it, life sets us a challenge to test our courage and willingness to change.
Paolo Coelho

När vi minst anar det, skickar livet en utmaning till oss för att testa vårt mod och vår vilja till förändring.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar