lördag 11 februari 2012

SKUGGOR

Turn your face to the sun and let the shadows fall behind you.

Vänd ansiktet mot solen och låt skuggorna falla bakom dig.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar